Kế toán công ty điêu khắc mỹ thuật Yunwoochoi studio

Công việc của một kế toán công ty điêu khắc mỹ thuật ở Yunwoochoi Studio đòi hỏi người kế toán phải có cái nhìn chuyên sâu về nghề nghiệp chuyên môn của nghề cũng như các thay đổi để phù hợp với công việc mang tính nghệ thuật này.Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về nghề kế toán công ty điêu khắc mỹ thuật thì bài viết sau xin giới thiệu với bạn những công việc mà người kế toán thường phải làm.Để có thể giúp bạn lựa chọn được tốt nhất công việc cho bản thân mình.

Công việc của kế toán viên Yunwoochoi Studio

  • Giám sát nội ngoại thất.
  • Làm báo cáo,thống kê tình hình kinh doanh của công ty
  • Theo dõi và giám sát toàn bộ tài sản vốn của doanh nghiệp.Thông qua các việc ghi chép sổ sách kế toán,xử lý các loại tài liệu ở các khâu chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng loại sản phẩm.
  • Xác định kết quả công việc trong việc tập hợp và phân tích tình hình hoạt động sản xuất của công ty.
  • Xuất các loại báo cáo lên giám đốc để có phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
  • Tập hợp các loại chi phí phát sinh trong khi sản xuất sản phẩm.
  • Tập hợp số liệu theo yêu cầu đột xuất hay định kỳ về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Đồng thời kê khai đầy đủ để thực hiện việc nộp thuế cho cơ quan nhà nước.
  • Nghiên cứu khảo sát,quy hoạch lập dự án,dự toán các công trình đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Công việc chi tiết của một kế toán

_Kế toán trưởng : là người đứng đầu giám sát và chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.Chịu trách nhiệm giải trình và vạch ra hoạt động của các dự án.

Kế toán viên làm các phần việc mà kế toán tổng hợp đã giao cho để phân việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình.

_Kế toán thanh toán : cấp các loại chi phiếu,phiếu thu,các khoản nợ tạm ứng trong toàn công ty.

_Kế toán lương : theo dõi tình hình bảng lương của nhân viên công ty.

_Kế toán tổng hợp :Tổng hợp các tài liệu chứng từ mà các kế toán viên đã tổng hợp và tính toán theo từng tháng,từng quý để có thể báo cáo lên kế toán trưởng.

_Kế toán thuế : làm nhiệm vụ tính toán thuế đầu vào đầu ra,theo dõi các loại thuế và báo cáo thống kê.

_Kế toán giao dịch: thanh toán các khoản tiền với đối tác trong vay hoặc trả nợ ngân hàng.Đảm bảo cho công việc được diễn ra thường xuyên,liên tục.

Nếu bạn còn đang thắc mắc về công việc của một kế toán công ty điêu khắc thì bài viết trên hi vọng có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn cho công việc của mình.Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *