Các bước làm kế toán xây dựng

Nghề kế toán xây dựng luôn gắn liền với các công trình đã và đang được xây dựng. Cần phải hạch toán chi phí và ghi nhận các chi phí phát sinh để có thể tính toán được chi phí xây dựng công trình đó. Nếu bạn đang muốn trở thành một người kế toán xây dựng thì hãy cùng tìm hiểu về các bước làm kế toán xây dựng nhé.

Quy trình nghiệp vụ

                                 Sơ đồ tính toán chi phí của một công trình

Từ hợp đồng thi công người kế toán phải dự toán chi phí công trình về vốn, các chi phí phát sinh. Tính toán tài chính của công ty mà đưa ra quyết định vay vốn hay không. Ghi nhận các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng. Nghiệm thu công trình theo từng hạng mục công trình. Sau đó tính toán tổng giá thành công trình, dựa trên đó mà lập báo cáo lãi lỗ. Cuối cùng là nghiệm thu, đối chiếu dự toán, các loại hóa đơn, công nợ, nhập kho nguyên vật liệu thừa.

Xem phần mềm kế toán xây dựng

Các thông tin cần lưu giữ

_Hợp đồng thi công, bảng dự toán từ các ban phòng, hợp đồng thuê nhân công thời vụ, hợp đồng thuê thầu phụ.

_Biên bản nghiệm thu, các giấy tờ phát sinh trong quá trình xây dựng.

_Đối chiếu chi phí dự toán và chi phí thực tế để cân đối lại cho giai đoạn sau.

Lập bản báo cáo

_Các báo cáo công nợ, kho theo từng công trình.

_Các báo cáo về giá thành nguyên vật liệu của từng công trình.

Theo dõi công nợ và thanh toán

_Một công trình lớn có thể bao gồm các nhà thầu phụ cho nên khi tính tổng chi phí, doanh thu của công trình cấp dưới sẽ bằng chi phí, doanh thu của công ty mẹ.

_Tập hợp chi phí theo từng loại : tiền nguyên vật liệu, tiền thuê nhân công, các chi phí phát sinh , các khoản tạm ứng trong từng giai đoạn của công trình.

_Theo dõi công nợ và thanh toán với nhà thầu phụ.

_Theo dõi hàng tồn kho theo từng công trình.

_Xây dựng báo cáo và tổng kết từng công trình sau khi hoàn thành công trình.

Tùy theo công việc được giao và khối lượng của công trình mà có các bước làm khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung các bước làm kế toán xây dựng gồm những công việc như trên. Mong rằng có thể giải đáp cho bạn những thắc mắc về công việc của nghề này cũng như lựa chọn được công việc thích hợp với sở thích của mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *