Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn với vai trò là giám đốc công ty TNHH nghệ thuật

Là giám đốc của một công ty TNHH về buôn bán tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, bạn phải thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý và tài chính, những trách nhiệm này có thể có vẻ khó khăn, nhưng rủi ro về vốn là nhẹ nhất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay khi chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan

Với những rủi ro bao gồm hình phạt về tài chính, thiệt hại uy tín và thậm chí bị truất quyền, kế toán viên kế toán chuyên nghiệp, ClearSky Accounting, đã đưa ra những lời khuyên hàng đầu về cách tránh những rủi ro đó.

1. Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu theo quy định

  • Là giám đốc công ty TNHH nghệ thuật, điêu khắc, mỗi năm bạn phải chịu trách nhiệm hoàn thành một số công việc kế toán, bao gồm việc gửi tài khoản công ty hàng năm cho Companies House và nộp tờ khai thuế doanh nghiệp cho HMRC. Nhận Tư vấn thành lập công ty TNHH
  • Không hoàn thành công việc nào bạn đều bị phạt một khoản tiền phạt lớn. Vì vậy, bắt buộc các nhà thầu của Công ty TNHH phải biết khi nào hoàn thành và nộp các tài liệu chính.
  • Nhiều nhà thầu trong Công ty TNHH yêu cầu sự trợ giúp của một kế toán đủ điều kiện để loại bỏ những trách nhiệm đó, đồng thời giúp đảm bảo công ty của họ hoạt động theo chính sách thuế của nhà nước một cách hiệu quả.

2. Bạn phải duy trì hồ sơ tài chính chính xác

Phải đầu tư thời gian để duy trì các tài khoản và hồ sơ tài chính liên tục được cập nhật chính xác là một đặc tính quan trọng của một giám đốc thành công trong Công ty TNHH nghệ thuật điêu khắcYunwoo. Các giám đốc phải có khả năng trình bày quan điểm “trung thực và công bằng” về tình hình tài chính của công ty.

Việc không duy trì hồ sơ tài chính 1 cách chi tiết và chính xác có thể thấy công ty của bạn bị kiểm tra kỹ lưỡng bởi cơ quan thuế hoặc dẫn đến việc bạn phải trả quá nhiều thuế.

Trong trường hợp điều tra, HMRC có quyền kiểm tra hồ sơ tài chính của công ty từ sáu năm trở lại đây. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì hồ sơ kế toán chính xác, bao gồm hóa đơn, biên nhận chi phí và báo cáo ngân hàng.