Công việc kế toán xây dựng

Công việc kế toán xây dựng tại Yunwoo là một công việc hoàn toàn khác so với khi làm kế toán thương mại dịch vụ hay sản xuất.Mỗi công việc kế toán đều có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau.Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn và tìm hiểu về công việc kế toán xây dựng thì bài viết sau đây xin chia sẻ vài đặc điểm của nghề kế toán xây dựng.

Đặc điểm của nghề kế toán xây dựng

Do đặc điểm của nghề xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá thành nguyên vật liệu ở mỗi nơi một khác nhau. Do đó kế toán xây dựng phải biết áp dụng đúng giá cho mỗi công trình ở mỗi tỉnh là khác nhau và căn cứ vào dự toán để xác định tiêu hao vật tư, ngày công… chứ không xác định theo kiểu dập khuôn có sẵn.

– Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cũng như vật tư xuất cho từng giai đoạn của công trình.

– Khi xuất vật tư phải phù hợp với định mức theo dự toán từng công trình,tránh tình trạng lãng phí hoặc thất thoát.

– Công trình hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu theo từng hạng mục hoặc  toàn bộ công trình.

– Khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình thì phải xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành.