Kế toán là nghệ thuật

Kế toán với cái nhìn từ nhiều góc độ khác nhau luôn mang lại một cái nhìn mới mẻ.Như đối với Yunwoochoi Studio thì kế toán là nghệ thuật.Là một nghành nghề luôn mang lại những điều mới mẻ trong công việc chúng ta cùng nhau phân tích tại sao có thể nói kế toán là nghệ thuật nhé.

Kế toán là gì

Kế toán sẽ cung cấp cho họ những câu trả lời đó thông qua các hoạt động:

– Thu nhận: Ghi chép lại các hoạt động kinh tế vào các chứng từ kế toán.

– Xử lý: Hệ thống hóa các thông tin từ chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán.

– Cung cấp: Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán.